Мани-мани

7 години ПРАС-ПРЕС

Бюлетин на неуспехите

 

Да не повярваш! На 1 март органът на невъзпитаните карикатуристи ПРАС-ПРЕС става на 7 години – психологическата граница на елементарното възпитание.

Оттук нататък квалификацията “липсват ви първите 7 години” вече има само преносно значение за нас.

Друг на наше място би изредил успехите и завоеванията – ние сме наопаки, ще изредим неуспехите и пораженията си по изминатия път.

  1. Провалихме се на терена на арогантността.Въпреки заявката ни, че сме невъзпитано издание, не успяхме да надминем нашите герои по този показател. Политическият елит става все по-безсрамен и вулгарен, а ние за да ги догоним, трябва съвсем да изпростеем. Невъзпитани сме, но не и некултурни.
  2. Не постигнахме комерсиален успех.Както тръгнахме, така си я караме – на мускули, ентусиазъм и скромна читателска подкрепа. И на това сме доволни!
  3. Не привлякохме благодетели и спонсори.Няма да крием, търсили сме такива източници на финансиране – фондации, фондове, програми, правителствени и неправителствени. Някои се удивиха искрено, че се обръщаме към тях, други не реагираха никак. С една известна фондация водихме дълги месеци подробна кореспонденция – накрая ни пожелаха успех от все сърце. Излиза, че Шиши, Бойко и Путин са направили повече за нас, давайки ни образи и материал с арогантното си съществуване. И от това не се оплакваме, просто споделяме любопитни факти.
  4. Изпокарахме се с кого ли не.Прав беше Бай Зошченко – сатирата съсипва финансите, уврежда черния дроб, разваля семейства, отравя приятелски и професионални отношения. До това води невъзпитаното обръщение към света – даже помежду си избягваме заобиколни формулировки, караме се и губим сътрудници… Случва се.

Някои си отидоха завинаги, но туй вече не е наша отговорност.

Затуй, читателю, както е казал поетът – дай ръка за ръка и напред със стъпки по-твърди.

Пък докъдето изкараме.