Притча за Торбалан и братовчедите

Evil Dick

 

Имало едно време Бай Българин.

Той бил най-интелигентният в целия свят, имал най-големия член-кореспондент, бил безстрашен в боя и любовта, обаче много се страхувал да не му бръкнат в гащите и да му разколебаят джендъра, да не му вземат децата за Хензел и Гретен, да не го накарат да работи и други такива ужасии.

Затова дошъл един добър Бай Торбалан, който почнал да мачка лошите и да ги бие с пачки, така че дъх да не могат да си поемат. Заобиколил се с високоморални и едрообемни помощници, които си разпределяли паласките върху огромни тераси, а някои от тях дори се обзавели с лични асансьори, с които вдигали член-кореспондента.

Бай Торбалан толкова силно любел народа и мразел душманите, че бил готов да пребие с пачки дори най-близките си роднини.

Извадил веднъж Торбата с лъжите и почнал да измъква от нея братовчеди.

Вадел ги от торбата един по един и ги чупел от бой, както пръчките на Хан Кубрат.

После им показал нагледно една притча.

Извадил самостоятелна банкнота и казал на един от братовчедите – ела тук, братчедко, скъсай тая купюра! Братовчедът с лекота изпълнил заданието.

Тогава Бай Торбалан извадил една дебела пачка и я пуснал да върви из братовчедите:

– А я сега се пробвайте да скъсате цялата пачка наведнъж! Не става, нали! Така задружни искам да сте и вие! Аз ви бия, защото ви обичам.

И продължил да разтерзава своите братовчеди, а на един от кълбовидните си помощници дал последно предупреждение, че ако не почне да краде малко по-дискретно, ще яде чемберите с пачка, привързана за член-кореспондент.