Салто моралето на Плевнелиев

Тони Филипов, д-р

Много често, когато се извади един човек от властта, когато му се отнемат престижът и авторитетът, които постът носи, виждаме една несъстоятелна личност… Както биха казали Илф и Петров, съблеченият от власт Плевнелиев удивително не прилича на облечения във  власт Плевнелиев.

Третата световна и летящото килимче

Франсис Фукушима Хашимото

Ленин използва Първата световна война, за да превърне “войну империалистическую в войну гражданскую” – и създава първата болшевишка държава в света.
След Втората световна война Сталин разшири съветското влияние върху голяма част от Европа и ние се паднахме в неговата част.

Как светът ще светува през 2020

Самуил Петканов

След като очевидно познахме всичко за 2019 по това време миналата година, сега уверено ви разкриваме какво следва и за по-новия модел година, в който щем или не сме въвлечени. Ето в същия ред от все още съществуващи някак си държави: