Мани-мани

За обръча на една талия

Българският премиер кацна в Съединените щати, а свободата на медиите, както писа бившият посланик Пардю, не е тема за разговор между двамата държавници Тръмп и Борисов. Те нямат проблем със свободата на словото – в лично качество дори са твърде свободни в изказа си. Не са по-възпитани от нас, Невъзпитаните карикатуристи.

Борисов наскоро призна косвено, че в страната ни такъв проблем има – и обяви, че решава проблема, като след Нова година прехвърля част от бизнеса с разпространението на печата на “Български пощи” – и така ужким ще излезем от положението, в което един бизнесмен решава какво да се разпространява и какво не.

Решението на Борисов е колкото гениално, толкова освобождаващо словото, защото на практика премиерът национализира част от РАЗХОДИТЕ на същия бизнесмен, като прехвърля на пощите грижата за разпространението на печата от град на град, където вестниците и списанията попадат пак в същата фирма, която и занапред си запазва почти монополното положение на крайния пазар (точките на разпространение). И пак същият широко скроен човек ще преценява какво да има на сергията и какво не.

А той преценява според обиколката на талията си и обръчите от фирми, които обикалят този Екватор на Корпуленцията. Когато си депутат псевдо-опозиция, бизнесмен с достъп до обществени средства и издател на медии-бухалки – каква би могла да бъде преценката ти?

Но би било наивно да очакваме някой високопоставен да спуска работещите решения за свободното слово – това е грижа на всички нас. ПРАС-ПРЕС примерно води тая борба изцяло на мускули, няма държавни поръчки, няма схеми, няма грантове, няма кръстосано финансиране, няма дори нормално разпространение – единствената подкрепа, на която можем да се надяваме, е читателската.

Затова не чакай Шиши да ти донесе ПРАС-ПРЕС – всички заедно трябва да го заобиколим и да покажем, че тази талия с обръчи не е “незаобиколим фактор”. Местата, на които се продава свободно ПРАС-ПРЕС, продължават да намаляват, но абонаментът е едно разумно решение.

Читателю взискателен, бъди наш купувач и абонат, защото без твоята помощ – загиваме. Пък ще прощаваш, че сегиз-тогиз и тебе ядосваме. То ни е част от длъжностната характеристика – да будим ярост дори и в приятелите си.